Polityka prywatności oraz polityka cookies

Polityka Prywatności Serwisu plantip.pl (dalej: „Polityka Prywatności”)

ADMINISTRATOR:

Administratorem danych osobowych jest Marcin Gotowiec zamieszkały w Warszawie (dalej: „Administrator”).

RODO:

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe, które są przetwarzane:

adres e-mail Użytkownika (osoby fizycznej, która przegląda zawartość Serwisu);

imię i nazwisko Użytkownika;

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym brak ich podania będzie uniemożliwiać zamieszczenie komentarzy na Serwisie, przesłanie newsletteru przez Administratora oraz korzystanie z serwisu ogłoszeniowego.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

  • obsługa sklepu internetowego;
  • wysyłka newsletteru do Użytkowników;
  • prowadzenie systemu obsługi komentarzy;

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Podstawą prawną przetwarzanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. uzasadniony interes Administratora (możliwość przesłania newsletteru, obsługi systemu komentarzy oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi).

PROFILOWANIE:

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą poddawane profilowaniu.

PRAWA UŻYTKOWNIKA:

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

  • prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia czy też ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem i gromadzeniem danych przez Administratora.

OKRES PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE:

Dane osobowe przetwarzane będą do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

ORGAN NADZORCZY:

Użytkownikowi, które dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

TERYTORIUM NA KTÓRYM PRZETWARZANE SĄ DANE:

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów

o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie są przesyłane poza teren Unii Europejskiej.

DANE KONTAKTOWE:

W przypadku pytań albo wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności zapytania należy kierować na adres e-mail: kontakt@plantip.plske

Polityka plików cookies

Informujemy, że na stronie internetowej https://plantip.pl której administratorem jest Marcin Gotowiec zamieszkały w Warszawie, korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (wykorzystujemy pliki cookies). Pliki cookies – tzw. „ciasteczka” – stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z naszej strony internetowej. Informujemy Państwa, że na naszej stronie internetowej nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies, przy czym mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą być przez Państwa w dowolnym czasie zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwość i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach używanego oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). W związku z powyższym informujemy Państwa, że ograniczenia używania plików cookies mogą mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych, w tym naszej stronie.

Do czego możemy wykorzystywać pliki cookies?

  • dostosowania zawartości naszej strony internetowej do Państwa preferencji oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Państwa urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki plików cookies bez konieczności informowania o tym użytkowników.

Wprowadzone zmiany w Polityce pilików cookies zawsze będą publikowane na tej stronie i wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki plików cookies.

Shopping Cart
Scroll to Top